close
تبلیغات در اینترنت
آموزش بدنسازی
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
عضله سازی راحت برای بدنسازانی که به سختی عضله میسازند!
عضله سازی راحت برای بدنسازانی که به سختی عضله میسازند!

بدنسازی هفده: عضله سازی راحت برای بدنسازانی که به سختی عضله میسازند!
سخت رشد به چه کسانی گفته می شود؟ افرادی که به طور طبیعی ساختار بدنی کوچکی و ساختار استخوانی نازک تری دارند و مقدارعضله و چربی کمی در بدن خود دارند. آغاز را سخت بدنسازی با چنین ساختار بدنی،آغازایده آلی نیست، ولی موقعیت از این بدتر هم موجود است. داشتن خصوصیات بدنی متضاد.
به خاطرداشته باشید که تیپ های بدنی-اکتومورف، اندومورف، و مزومورف- خصوصیات قطعی و مطلقی نیستند، و حتما قرار نیست که همه در این گروه بندی قرار بگیرند ممکن است تیپ بدنی ای بین اکتو و مزو باشد


برچسب ها : ,,,,,,,,